Skole og uddannelse

 
Bornholm har i dag 7 folkeskoler beliggende i Rønne (3), Aakirkeby, Hasle, Allinge, Nexø. Dertil kommer syv privatskoler i Svaneke, Østerlars, Pedersker, Aakirkeby, Nyker, Rønne (2), og en efterskoler i Rønne. Øens 10. klasses elever er samlet i Rønne på Ungecenter Bornholm.

Få en samlet oversigt over folkeskoler og privatskoler i menuen til højre. Her finder du også en oversigt over øens skolefritidsordninger.

På Campus Bornholm kan du gennemføre alle de fire gymnasiale ungdomsuddannelser: Højere forberedelseseksamen (HF), handelsgymnasiet (HHX), teknisk gymnasium (HTX) og alment gymnasium (STX).

Ungdommens Uddannelsesvejledning tilbyder råd og vejledning til 6.-10. klasses elever og deres forældre omkring valg af uddannelse og erhverv.

På Bornholm er det muligt at tage en videregående uddannelse indenfor handel, økonomi, turisme, syge- og sundhedspleje, pædagogik, lærer, socialrådiver, tekstil, glas og keramik.

Og fra 2016 startere også en maskinmesteruddanelse.

På Campus Bornholm tilbydes en lang række efter- og videreuddannelseskurser for ledere og medarbejdere på virksomheder og i offentlige institutioner.

På Center for Regional og Turismeforskning (CRT) udbydes desuden en ny uddannelse, Master i Oplevelsesledelse i Yderområder. Uddannelsen er et samarbejde mellem CRT, Øresundsuniversitetet, Roskilde Universitetscenter, Dansk Videnscenter for Oplevelsesøkonomi (Danvifo), og Bornholms Akademi.

Læs mere om skole og uddannelse i menuen til højre og hent Uddannelsesfolderen med information og praktiske oplysninger om samtlige uddannelser på Bornholm.

 
Molly

Master i Oplevelsesledelse i Yderområder. Video.

 
 
Kontakt tilflytterservice

Kirsten Rønne i Bornholms Regionskommune