Her er en fantastisk
viljetil at skabe vækst

 
Med forskellige variationer af det svar afviste Lars Albæk i årevis sin hustru Rikke, der er uddannet jordemoder, når hun bragte på banen, at de kunne flytte fra Helsingør til Bornholm sammen med deres fire børn.

Emnet blev typisk taget op i forbindelse med en af deres mange ferier på øen, hvor Rikkes familie gennem flere generationer har haft et sommerhus i Allinge.

- Jeg kendte jo kun øen som turist og vidste ærlig talt intet om erhvervslivet herovre. Alligevel havde jeg et billede af, at her ikke var nogen interessante virksomheder - og at jeg ikke ville kunne finde et arbejde, hvor jeg kunne bruge mine kompetencer, siger Lars, der har en baggrund som konsulent med egen rådgivningsvirksomhed i København med speciale i blandt andet ledelse, organisationsudvikling, strategisk networking samt leder- og talentudvikling.

Hans fordomme om Bornholms erhvervsliv var dog ikke mere rodfæstede, end at hans interesse blev vakt, da han i marts 2009 faldt over en jobannonce fra Væksthus Hovedstadsregionen, der søgte en leder til et nyt projekt på Bornholm.

- Projektet skulle bygge videre på det allerede velfungerende samarbejde mellem omkring 50 af øens virksomheder i såkaldte erhvervsklynger. Det så fantastisk spændende ud, og efterhånden som jeg fandt ud af mere om jobbet, gik det op for mig, at der foregår en enormt spændende udvikling i øens erhvervsliv, og at her er en fantastisk vilje til at skabe øget eksport, vækst og nye arbejdspladser, siger Lars. Få uger efter havde han skrevet under på ansættelseskontrakten.

Familien med fire børn flyttede til Allinge, og Lars tog fat på sit nye job. Det har givet ham en nøglerolle i udviklingen af øens erhvervsliv.

- Der er ikke ret mange store virksomheder på Bornholm, men til gengæld er her en vilje til at arbejde sammen og forene kræfterne. Og jeg er blevet imponeret over øens erhvervsliv. Her er rigtig mange dygtige folk og konkurrencedygtige virksomheder, som agerer på et internationalt marked og som eksporterer til lande som Rusland, Kina og USA, siger han.

Han har dog også øjnene åbne for, at Bornholm på grund af sin geografiske beliggenhed kæmper med særlige udfordringer.

- Men for mig er det helt afgørende, at Bornholm har taget kampen op. Der er sat mange skibe i søen - erhvervsklyngerne, som jeg arbejder med, er kun et eksempel. Men det tager selvfølgelig tid, før resultaterne indfinder sig. Der skal et langt sejt træk til.

På Lars' private front har resultaterne af den bornholmske satsning allerede vist sig. Han og familien er faldet godt til på øen.

- Flytningen var også en 'mission familie', som skulle give os mere tid til hinanden. Det har vi fået - blandt andet fordi vi ikke skal bruge meget tid på transport, og fordi mine arbejdsdage ikke længere er helt så lange. Det betyder, at Rikke og jeg er begyndt at løbe sammen igen, og at vi har mere tid til at deltage i børnenes aktiviteter i skolen og i den lokale idrætsforening.

- Og så synes vi stadig, at det er spændende at tage rundt og udforske øen. Selv om vi er kommet her gennem mange år, er der jo alligevel mange steder, vi endnu ikke har besøgt - vi falder hele tiden nye spændende steder, efterhånden som vi kommer rundt i krogene.

af info@bornholm.biz / 14.08.2013
 
Tilflytterguide

Download tilflytterguide med artikler om folk og familier, der har »gjort det«.