Ude godt, men Bornholm
er bedst

 
Efter 14 år på den anden side af vandet, er Maria og Brian Kragbæk nu vendt tilbage til Bornholm. De har begge fået arbejde. Brian er økonomirådgiver hos Bornholms Landbrug og Maria underviser på Campus Bornholm.

Brian tog alene af sted til København, og kom retur med kone og to børn på henholdsvis fire og et år. Efter at Maria og Brian fik børn blev ønsket om at komme tilbage til Bornholm kun større og større. Maria er bornholmer, og Brian har boet på øen fra han var 12 til 20 år. "For os har det derfor været meget nærliggende at rette blikket mod Bornholm som det sted, hvor vi kunne se vores børn vokse op. Vi har valgt at bosætte os i Rønne, da vi dermed er tæt på børnenes bedsteforældre og min kones arbejdsplads, som er Campus Bornholm." siger Brian.

 

Efter gymnasiet valgte Brian at flytte til København for at læse til jordbrugsøkonom på Landbohøjskolen. Da Brian blev færdig med uddannelsen i 2006 blev han ansat i Agrovi (tidligere kaldet Nordsjællands Landboforening) som økonomikonsulent.

 

Igennem hans otte år hos Agrovi, har han arbejdet med skattemæssige opgaver, hvilket også bliver fokus i hans arbejdsområder som økonomirådgiver i regnskabsafdelingen hos Bornholms Landbrug. Det bliver således opgaver som færdiggørelse af skatteregnskaber, ejendomsavancer, generationsskifte og skatterådgivning. Han ser meget frem til at kunne bidrage med sin viden og erfaringer inden for det skattemæssige område til medlemmerne.

 

I fritiden nyder de begge at komme ud i naturen, om det så er på en gåtur, løbetur eller cykeltur.  "Det har været en stor beslutning for os som familie at rykke teltpælene op og flytte fra de vante rammer i København og til Bornholm. Men med den gode modtagelse jeg har fået her i Bornholms Landbrug, min kone på Campus Bornholm og børnene i henholdsvis børnehave og vuggestue, så er vi ikke i tvivl om, at det er den rigtige beslutning vi har truffet. Og det er bare rigtig dejligt at have den følelse. Ude er godt, men Bornholm er bedst!" slutter Brian.

 
Tilflytterguide

Download tilflytterguide med artikler om folk og familier, der har »gjort det«.