Fakta
om erhvervslivet

 
Bornholmske virksomheder er typisk små og mellemstore med under 20 ansatte. Omkring 20 private virksomheder har mere end 50 medarbejdere. Øens største arbejdsgiver er Bornholms Regionskommune med 3.800 medarbejdere.

Den største arbejdsplads er Bornholms Hospital med 600 medarbejdere. Den største private virksomhed er Jensen Denmark med omkring 500 ansatte. Virksomheden er verdens førende inden for fremstilling af maskiner til industrivaskerier.

Mere end fisk og turister
Stik mod manges opfattelse af, at bornholmerne næsten udelukkende tjener penge på fisk og turister, så ligner øens erhvervsstruktur i grove træk den, man finder i resten af landet.

 


5,5 procent er beskæftiget inden for landbruget.
Landsgennemsnittet er 3,1 procent.


12,7 procent arbejder i industrien.
Landsgennemsnittet er 14,6 procent.


7,8 procent har job inden for bygge og anlæg.
Landsgennemsnittet er 6,8 procent.


33,9 procent er ansat i privat handel og service.
Landsgennemsnittet er 40,1 procent.


40,1 procent er beskæftiget inden for offentlig service.
Landsgennemsnittet er 35,4.Inden for det seneste årti er beskæftigelsen inden for især fiskeriet dalet på grund af reducerede kvoter. Også i landbruget er der blevet færre arbejdspladser. Til gengæld har flere fået job i hotel- og restaurationsbranchen, inden for bygge og anlæg, i sten-, ler- og glasindustrien samt jern- og metalindustrien.

Samtidig er der vokset en underskov frem af små fødevareproducenter og kreative erhverv, som også har skabt nye arbejdspladser.

 

 

 

 
Biz-magasin

Læs mere om erhvervslivet i magasinet Business Bornholm.