Videregående uddannelser

 
En videregående uddannelse bygges enten oven på en erhvervsrettet uddannelse eller en gymnasial uddannelse. Du har mange muligheder for at vælge. Uddannelsen kan være kort (2 år), mellemlang (3-4½ år) eller lang (4-6 år).

Erhvervsakademiuddannelser (tidl. KVU)

Uddannelserne varer som hovedregel 2 år, men kan godt vare længere. Du skal have en gymnasial eller faglig uddannelse for at blive optaget.

Uddannelserne kombinerer praktiske udfordringer med teoretisk  viden.

Der udbydes desværre ingen KVU uddannelser på Bornholm p.t.

 

Professionsbachelor (tidl. MVU)

Uddannelserne varer 3-4½ år og er ofte rettet mod et bestemt erhverv eller jobfunktion, dvs. professionsrettede.

De fleste professionsbacheloruddannelser har et praktikforløb på ½ - 1½ år, og koblingen mellem teori og praksis er en væsentlig del af uddannelsen.

På Bornholm udbydes følgende professionsbacheloruddannelser:

pædagog, lærer, socialrådgiver og sygeplejerske.

Desuden udbydes kunsthåndværkeruddannelsen inden for glas og keramik.

 

Universitetsuddannelse (tidl. LVU)

Uddannelserne varer 4-6 år. Et fællestræk er, at de er teoretiske, og at du går videnskabeligt og analytisk til værks. De giver på én gang stor faglig bredde og en dyb specialiseret indsigt.

Af lange videregående uddannelser finders der pt. to på Bornholm, og flere vil komme til i de kommende år.

De to er begge masteruddannelser nemlig "Master of Public Management" som udbydes og starter for første gang på Bornholm fra august 2012, og Molly som er en "master i oplevelsesledelse i yderområder" som det er tanken at starte et hold op efter sommerferien 2012, efter en pause på 2 år.

 

Videregående uddannelser for voksne

Der findes flere uddannelser for voksne på Bornholm på videregående niveau. De udbydes ofte som enkelte moduler og er betalingsuddannelser.